Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, S.C. THE SOCIAL BUSINESS VENTURE S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Moţoc, Nr. 9, Et. 1, AP.37, Sector 5, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr. J40/5969/2013, C.I.F. 31617120, înregistrată ca operator de date cu caracter personal, nr. 35185, Atribut fiscal RO, prin platforma deţinută, gratuitor.ro, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Colectarea datelor este întocmită prin înscrierea la newsletter, participarea la competiții/concursuri organizate de gratuitor.ro.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării lor de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, salariaţii operatorului şi partenerii contractuali ai acestuia. Scopul colectării datelor este reclamă, marketing şi publicitate, educaţie şi cultură.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale prin înscrierea dvs. la newsletter, participarea la competiții / concursuri.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (cu modificările şi completările ulterioare) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, aveţi următoarele drepturi privind colectarea şi prelucrarea datelor personale: dreptul de intervenţie asupra datelor (art. 14), dreptul de informare (art. 12), de acces la date (art. 13), de opoziţie de a folosi datele dv. personale (art. 15), de a vă adresa justiţiei (art. 18). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la S.C. THE SOCIAL BUSINESS VENTURE S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. MOTOC nr. 9, Et. 1, Ap 37, Sector 5 sau la adresa de e-mail office[at]gratuitor.ro .

Datele dumneavoastră personale colectate de noi  în condiţiile expuse mai sus, vor putea fi folosite si / sau transferate în scopuri de reclamă, marketing şi publicitate, educaţie şi cultură, înscrierea la newsletter, competiții, concursuri reprezentând acordul dvs.

Dacă o parte dintre aceste date despre dumneavoastră sunt incorecte sau doriți ștergerea datelor din baza de date, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil, prin una din modalităţile enumerate mai sus (o cerere scrisă, datată şi semnată, la S.C. THE SOCIAL BUSINESS VENTURE S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Moţoc nr. 9, Et. 1, Ap 37, Sector 5 sau la adresa de e-mail office[at]gratuitor.ro).

Vă mulțumim că rămâneți informați!

CE FACI AZI?
 • Relaxare
 • Energie
 • Inspiraţie
 • Melancolie
 • Bucurie
 • Curiozitate
 • Planificare
 • Meditaţie
 • Generozitate
 • Tristeţe
 • Geek
 • Motivaţie
 • Iubire
 • Implicare
 • Studiu
 • Plictiseală
 • Creativitate
 • Sport
 • Funky
 • Vacanţă
 • Nebunie
 • Muzică
 • Film
 • Lectură
 • Dans
 • Lucru
 • Cu prietenii
 • Petrecere
 • Weekend
 • Dimineaţă
 • Noapte
 • Soare
 • Ploaie
 • Indoor
 • Outdoor
 • Primăvară
 • Vară
 • Toamnă
 • Iarnă
Trimite!

Puffinaut
Invie Traditia

Copyright Gratuitor - 2015 © Toate drepturile rezervate.