Casa de Cultură a Studenților București vine în întâmpinarea nevoilor tinerilor (studenți și tineri cu vârsta până în 35 de ani) prin activitățile cuprinse în proiectul “Centrul de Consiliere pentru Tineri”.  Urmând prioritatea Consiliere și orientare în carieră-formare-piața muncii, în iunie și iulie 2019 se desfășoară acțiuni având ca obiective dezvoltarea abilităților digitale, cunoașterea metodelor de business, sporirea șanselor de angajare sau antreprenoriat.

Activitățile urmăresc îmbunătățirea competențelor de gândire pragmatică și acțiune planificată pentru succesul autonomiei personale, cunoașterea regulilor de bază în redactarea conținutului online, deprinderea tehnicilor de vânzare și persuasiune în afacerile derulate în mediul online.